Pravidla a ustanovení

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Rookie ball U9 je společná soutěž České baseballové asociace (ČBA) a České softballové asociace (ČSA). Rookie ball U9 je otevřená soutěž, která se hraje v regionálních divizích formou turnajů. Soutěže se mohou zúčastnit hráči a hráčky narození 1. 1. 2010 a mladší, kteří jsou registrováni u ČBA nebo ČSA.
 2. Řídícím orgánem soutěže je řídící komise ČBA a ČSA pro společné soutěže mládeže do 9 let.
 3. Předsedou řídícího orgánu je Michal Maryška, email michal@piranhas.cz, tel. 731 545 955.
 4. Soutěž je rozdělena do 7 divizí a každou řídí pověřený Ředitel divize.
  – Divize CENTRAL ředitel Andrea Merxbauerová, email merxbauerovaandrea@seznam.cz, tel. 732 132 647.
  – Divize JIH ředitel Petr Kuchařík, email petr.kucharik68@gmail.com, tel. 774 876 449.
  – Divize JIHOVÝCHOD ředitel Jan Felkl, email jfelkl@draci.cz, tel. 723 306 856.
  – Divize JIHOZÁPAD ředitel Martin Macháček, email m.machacek@seznam.cz, tel. 724 182 504.
  – Divize SEVEROVÝCHOD ředitel Alena Dohnalová, email dohnalova.alena@seznam.cz, 606 888 738.
  – Divize SEVEROZÁPAD ředitel Martin Chmelík, email martinchmelik@email.cz, tel. 602 216 074.
  – Divize VÝCHOD ředitel Zbyněk Dvořák, email zbynek.dvorak@centrum.cz, tel. 774 857 766.
 5. V případě, že Ředitel divize určí Komisaře, turnaj ligy řídí Komisař.

PRAVIDLA

 1. Výsledky zápasu se nevyhlašují, nikam nezapisují ani se neevidují.
 2. Hraje se měkkými míči o velikosti 9“.
 3. Čas utkání určuje rozpis turnaje. Doporučená hrací doba je 40 minut + dohrávka.
 4. Vždy po dosažení 3 autů nebo 5 bodů, co nastane dříve, se družstva vystřídají v obraně a v útoku.
 5. Hraje se z nadhozu prováděného jedním z trenérů družstva v útoku.
 6. Po 4 neúspěšných pokusech o odpal z nadhozu následuje jeden odpal ze stativu. Vedoucí družstev se mohou dohodnout na jiném poměru nadhoz-stativ (např. 3+2) nebo, že budou hrát zápas bez možnosti použití stativu. Pokud nedojde k dohodě, hraje se 4+1. Po 5. neúspěšném pokusu při použití stativu je pálkař vždy aut. Pokud je 5. pokusu o odpal proveden nadhoz a jedná se foul-ball, tak je pálkaři přiznána další možnost a to i opakovaně.
 7. Nadhazování je možné provádět horem i spodem, z kleku nebo ze stoje.
 8. Pokud je použit stativ, tak je umístěn v ose hřiště svým středem 1,22 m od vrcholu domácí mety směrem k backstopu.
 9. Trenér-nadhazovač se po nadhozu nesmí nadále aktivně zapojovat do hry. Pokud toto nastane, míč je mrtvý a rozhodčí vyhlásí aut (auty) a přidělí běžcům/běžícímu pálkaři mety.
 10. Pokud je odpal neúmyslně tečován trenérem-nadhazovačem, míč se stává mrtvým, je vyhlášeno nenadhozeno = nadhoz se nepočítá.
 11. Pokud přihrávka neúmyslně zasáhne trenéra-nadhazovače, zůstává ve hře.
 12. Trenér- nadhazovač nesmí ani verbálně koučovat útok, ale smí před nadhozem komunikovat s pálkařem.
 13. V odůvodnitelných případech je rozhodčí oprávněn vynutit výměnu trenéra-nadhazovače. Trenér-nadhazovač může být během utkání střídán, nicméně rozhodčí by tomu měl zamezit v případě, že tato střídání narušují plynulost utkání.
 14. Nadhazovací vzdálenost je 8 až 10,4m. Trenér-nadhazovač by neměl vstupovat do středového kruhu. Házet je možné ze stoje nebo z kleku.
 15. V okamžiku odpalu musí stát hráč-nadhazovač oběma nohama uvnitř středového kruhu. Stejně tak chytač musí stát oběma nohama ve svém území a mít nasazenou masku. Porušení tohoto odstavce je posuzováno jako nesprávný nadhoz se všemi jeho důsledky.
 16. Chytač musí mít v okamžiku odpalu kompletní vybavení. Jedná se o chránič holení, chránič trupu, masku, helmu a chlapci suspenzor. Jako adekvátní náhrada je považována pálkařská helma s mřížkou nebo chráničem obličeje.
 17. Všichni hráči v útoku musí mít helmu s dvojitým chráničem uší. Na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky. Spajky a boty s kovovými kolíky jsou zakázány.
 18. K zastavení postupu běžců na metách dochází vždy, když se hráč vnitřního pole bránícího družstva snaží zahrát míč na hráče stojícího ve středovém kruhu. Není podstatné, zda tento hráč míč chytí či nechytí – rozhodčí hru zastaví v okamžiku přihrávky (rozhodující je moment vypuštění míče přihazujícího hráče).
 19. Útočící hráči na metách nesmějí opustit svoji metu dříve, než dojde ke kontaktu pálky s míčem. V případě, že hráč vyběhne dříve a ke kontaktu pálky s míčem vůbec nedojde, hráč se vrátí na svoji metu a nemůže být vyhlášen aut. V případě, že hráč opustí metu a následně dojde k odpalu, tak rozhodčí tohoto hráče vyhlásí aut za předčasný výběh.
 20. Pokud odpálený míč ze stativu zůstane ve výseči 5 metrů od vrcholu domácí mety, je vždy při dotyku polaře vyhlášen foul-ball.
 21. Při sražení stativu a míči odpáleném do „fair“ prostoru je pálkař vyhlášen aut.
 22. Zadržené švihy, slapy nebo ulejvky nejsou povoleny, odpal je v tomto případě foul-ball. Pokud je takový odpal chycen ze vzduchu, pálkař je aut a míč je ve hře.
 23. Pravidlo o vnitřním chycení se neuplatňuje.
 24. Přehozy se posuzují podle pravidel. Od okamžiku vypuštění míče a polohy vedoucího běžce se udělují 2 mety (meta o kterou hráč usiloval + další 1 meta).
 25. V pořadí na pálce mohou nastupovat všichni přítomní hráči družstva v útoku. Pokud hráč nastoupil do hry v útoku, musí zůstat na stejném pořadí pálkařů, na kterém nastoupil poprvé. Výjimku tvoří zranění hráče, který se v pořadí na pálce přeskočí.
 26. Hráče lze při hře v poli střídat bez omezení. Hráči se mohou opakovaně vracet do hry v obraně.
 27. V soutěžích lze použít továrně vyráběné pálky s nápisem Official Baseball resp. Official Softball. Pálky nesmějí být delší než 31 inch (78,74 cm) a nesmějí mít barel o průměru vetším než 2.25 inch (5,72 cm). Není možné používat ručně vyráběné pálky, plastové pálky a pálky bez certifikace.
 28. V případě rozporu mezi pravidly baseballu nebo softballu má Řídící orgán právo výkladu pravidel.

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. V roce 2019 se do soutěže přihlásilo 44 družstev, která jsou rozdělena do 7 divizí.
 2. Družstva se utkají ve čtyřech turnajích. Na některých turnajích budou družstva hrát v jiné divizi (dojde k prolnutí družstev).
 3. Rozpisy jednotlivých turnajů budou zveřejněny nejpozději pět dní před začátkem turnaje. Systém turnaje bude určen podle počtu přihlášených.
 4. Každý tým, který se zúčastní alespoň 2 turnajů, získá právo účasti na kvalifikaci MČR U9 (14. 9. 2019).
 5. Všechna družstva jsou povinna zůstat do skončení každého turnaje a zúčastnit se slavnostního ukončení.
 6. Na slavnostním ukončení turnaje bude vyhlášeno 9 hráčů do ALL STARS TEAMu turnaje. Každý tým, který se účastnil turnaje má zaručeno v ALL STARS TEAMu jedno místo. Dále bude z každého týmu vyhlášen jeden hráč, který obdrží ocenění ROOKIE STAR. Cena ROOKIE STAR je určena pro hráče (nováčka) s největším zlepšením, který je příkladem pro ostatní. Hráči obou ocenění získají dřevěné plakety ve tvaru domácí mety.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatel turnaje je povinen 14 dní před turnajem určit Vedoucího turnaje a jeho jméno sdělit Řediteli divize.
 2. Vedoucí turnaje ve spolupráci s Ředitelem divize dbá na hladký průběh turnaje a řeší případné technické problémy.
 3. Rozhodčí zajišťuje a vyplácí Pořadatel turnaje. Nasazování rozhodčích na jednotlivé zápasy řeší Vedoucí turnaje.
 4. Hrací míče dodá pořadatelům jednotlivých turnajů Ředitel divize.
 5. Protest řeší na místě Ředitel divize příp. Komisař.
 6. Vedoucí turnaje vyplní Zprávu o turnaji, kterou odešle emailem, nejbližší pracovní den, na předsedu řídící komise a ředitele divize.
 7. Na základě vyplněné zprávy o turnaji dostane pořadatel dotaci ve výši 200 Kč za každé odehrané utkání na turnaji. Po turnaji vystaví pořadatel fakturu na ČSA: Česká softbalová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČ: 48546542. Fakturu pošlete na email předsedy řídící komise (michal@piranhas.cz).
 8. Po skončení každého zápasu nahlásí vedoucí obou týmů rozhodčímu čísla dresů nejlepších 2 hráčů soupeře. Tyto čísla dresů budou vyplněny ve zprávě o turnaji.
 9. Ve výjimečných případech mohou vedoucí družstev požádat Ředitele divize o start staršího hráče (narozen v roce 2009). Žádost s odůvodněním je potřeba poslat emailem a to nejpozději 7 dní před konáním turnaje. Ředitel divize rozhodne o účasti/neúčasti hráče na turnaji. Takový hráč nemůže vyhrát na turnaji žádnou individuální cenu.

HŘIŠTĚ
Vnitřní pole je čtverec o straně 60 stop (18.29 m). Ve vzdálenosti 5 m od  vrcholu domácí mety je vyznačena foul-ball zóna pro odpal ze stativu (čtvrtkruh). Nadhazovačův kruh má průměr 5 m a střed v ose hřiště. Minimální a doporučená vzdálenost pro přiznání homerunu je 45 m od vrcholu domácí mety.

ROOKIE BALL 2019 FORMULÁŘ KE STAŽENÍ